Cơ sở sản xuất và kinh doanh thiết bị trường học Đông Đô

Địa chỉ:  Khu Công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại:  024. 22166277

Email:  dochoidongdovn@gmail.com

Website:  www.dochoidongdo.net

 

0836.855.689