SLIDE1 2 3 4

Máy tập đi bộ trên không đơn ngoài trời

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

Giá KM: 6,800,000 VNĐ

Thiết bị đi bộ lắc tay đơn ngoài trời

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

Giá KM: 6,900,000 VNĐ

Dụng cụ tập xoay eo ngoài trời

Giá bán: 9,000,000 VNĐ

Giá KM: 6,900,000 VNĐ

Máy tập lưng eo thể thao ngoài trời

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

Giá KM: 6,900,000 VNĐ

Xà kép 2 tầng

Giá bán: 8,000,000 VNĐ

Giá KM: 6,500,000 VNĐ

Máy đạp xe tựa lưng ngoài trời

Giá bán: 9,000,000 VNĐ

Giá KM: 6,800,000 VNĐ

Thiết bị tập đạp xe thể thao ngoài trời

Giá bán: 9,000,000 VNĐ

Giá KM: 7,000,000 VNĐ

Máy tập đạp chân đôi ngoài trời

Giá bán: 12,000,000 VNĐ

Giá KM: 9,000,000 VNĐ

Thiết bị tập tay vai đôi ngoài trời

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

Giá KM: 6,900,000 VNĐ

Thiết bị tập tay vai đơn ngoài trời

Giá bán: 9,000,000 VNĐ

Giá KM: 6,900,000 VNĐ

Thiết bị tập lưng bụng đôi ngoài trời

Giá bán: 8,500,000 VNĐ

Giá KM: 6,900,000 VNĐ

Thiết bị tập lưng bụng đơn ngoài trời

Giá bán: 7,500,000 VNĐ

Giá KM: 4,800,000 VNĐ

Xà đơn 3 hướng ngoài trời

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

Giá KM: 7,300,000 VNĐ

Xà đơn ngoài trời

Giá bán: 7,500,000 VNĐ

Giá KM: 4,300,000 VNĐ

Xà đơn 2 tầng ngoài trời

Giá bán: 8,500,000 VNĐ

Giá KM: 6,500,000 VNĐ

Xà kép ngoài trời

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

Giá KM: 7,000,000 VNĐ

Thang đu tay thể lực ngoài trời

Giá bán: 15,000,000 VNĐ

Giá KM: 11,000,000 VNĐ

Máy tập toàn thân ngoài trời

Giá bán: 9,800,000 VNĐ

Giá KM: 6,900,000 VNĐ

Máy tập chèo thuyền ngoài trời

Giá bán: 10,000,000 VNĐ

Giá KM: 7,500,000 VNĐ

Thiết bị tập kéo tay ngoài trời

Giá bán: 19,000,000 VNĐ

Giá KM: 14,800,000 VNĐ

Thiết bị tập đẩy tay ngoài trời

Giá bán: 19,000,000 VNĐ

Giá KM: 14,800,000 VNĐ

Máy tập đi bộ lắc tay đôi ngoài trời

Giá bán: 19,500,000 VNĐ

Giá KM: 15,500,000 VNĐ

Cụm tập lưng bụng, đạp xe, xoay eo ngoài trời

Giá bán: 18,000,000 VNĐ

Giá KM: 14,500,000 VNĐ

Máy tập trượt tuyết lướt sóng

Giá bán: 8,900,000 VNĐ

Giá KM: 7,300,000 VNĐ

Bảng nội quy thể dục thể thao ngoài trời

Giá bán: 9,500,000 VNĐ

Giá KM: 7,000,000 VNĐ

Máy đạp xe kết hợp quay tay

Giá bán: 10,000,000 VNĐ

Giá KM: 8,000,000 VNĐ

Cụm chạy bộ, lắc eo và xoay eo ngoài trời

Giá bán: 13,500,000 VNĐ

Giá KM: 11,000,000 VNĐ

Cụm lưng eo, đạp xe, xoay eo ngoài trời

Giá bán: 18,000,000 VNĐ

Giá KM: 15,500,000 VNĐ

Máy tập đạp xe chèo thuyền

Giá bán: 10,000,000 VNĐ

Giá KM: 8,000,000 VNĐ

Thiết bị tập uốn lưng ngoài trời

Giá bán: 9,000,000 VNĐ

Giá KM: 7,500,000 VNĐ

Bục bật nhảy

Giá bán: 6,200,000 VNĐ

Giá KM: 4,800,000 VNĐ

Máy tập lắc eo kết hợp xoay eo

Giá bán: 9,000,000 VNĐ

Giá KM: 7,300,000 VNĐ

Máy tập tay vai đơn và đôi

Giá bán: 9,000,000 VNĐ

Giá KM: 7,500,000 VNĐ

Máy tập chèo thuyền đôi

Giá bán: 18,500,000 VNĐ

Giá KM: 15,000,000 VNĐ

Máy tập kéo tay kết hợp xà kép

Giá bán: 15,000,000 VNĐ

Giá KM: 12,500,000 VNĐ

Chat Zalo
0836.855.689